Úvodní strana BBZ s.r.o. BBZ s.r.o. Prodej - Montáž - Servis a Pravidelná údržba závor, výsuvných sloupů a pohonů vrat a bran

Automatická železniční závora
AŽD 71

Základní popis - Pohon - Funkce - Technické parametry

AŽD 71 f1 AŽD 71 nákres 1

Základní popis

Závora se skládá z následujících dílů:
• stožár se skříní pohonu závory
• křídla s protizávažím pro vyvážení hmoty břevna
• břevno závory s unašečem
Stožár závory tvořící nosnou konstrukci je připevněn k prefabrikovanému betonovému základu uloženému v zemi.

Popis pohonu

Pohon závory zahrnuje elektromotor, převodové soukolí, spřahadlové zařízení, stykač, dorazové tlumiče břevna a hlavní hřídel nesoucí ozubený segment, spínací vačky spolu s křídly břevna. Všechny tyto komponenty jsou umístěny v litinové skříni opatřené sklápěcím, odnímatelným a uzamykatelným víkem. Pohon je uchycen na stožáru pomocí objímek a spojovacího materiálu. V pohonu je použit stejnosměrný elektromotor typu SM 2003M.

Funkce závory

Břevno závory je drženo v základním stavu ve vztyčené poloze pomocí přídržného elektromagnetu. Po odpojení buzení elektromagnetu se břevno sklápí samovolně vlivem gravitace do vodorovné polohy a jeho pohyb je přibrzďován motorem, pracujícím jako dynamo. Délka závorového břevna se volí podle potřebné délky přehrazení průjezdného prostoru pozemní komunikace a vzdálenosti stožáru od této komunikace.

Závora je určena pro umístění na volném prostranství podle ČSN 34 2600 s odolností vůči teplotě okolního vzduchu v rozsahu od –40 °C do +55 °C a je odolná proti mechanickým i povětrnostním vlivům a proti rušivým vlivům z hlediska elektromagnetické kompatibility, které se vyskytují při standardním provozu v určeném prostředí.

Technické parametry

Napájecí napětí: 14/30 V=
Příkon: 300 W
Výška břevna nad vozovkou: 1,05 m
Pracovní chod břevna: 90°
Rychlost zdvihu: cca 12 s
Krytí: IP43
Hmotnost: 430 kg
Délka břevna: 4,25 ; 5,00 ; 6,50 ; 7,50 m

AŽD 71 p3