Úvodní strana BBZ s.r.o. BBZ s.r.o. Prodej - Montáž - Servis a Pravidelná údržba závor, výsuvných sloupů a pohonů vrat a bran

Prodej a servis elektrohydraulických přístrojů a pohonů
ELHY, ELDRO, EP a dalších
standardní řady EP, EB, EBB, ED, BL,
řady podle normy DIN 15430
a zvláštní varianty v přizpůsobení na DIN 15430.

ELHY (EB 150/160 C 80 D VEB Elektromotorenwerk NDR)

Elektrohydraulické přístroje ELHY EB a EBB jsou standardně opravovány výměnným způsobem.

Starší typy elektrohydraulických přístrojů ELHY BL mohou být nahrazeny novými ELHY EB a EBB. K montáži se používají ELHY adaptéry pro změnu BL/EB a BL/EBB.


Princip elektrohydraulických lineárních přístrojů

Vestavěný třífázový asynchronní elektrický motor pohání hydraulické čerpadlo. Čerpadlo vhání olej do hydraulického válce k pístu a ten se tlakem posouvá.
Zpětný chod pístu je po odpojení od elektrické sítě zajištěn působením tíže ovládaného zařízení nebo pomocí vestavěných pružin.
Rychlost pohybu táhla se může v malém rozsahu měnit pomocí regulačního šroubu a plynule lze zpomalovat ovládacími ventily (H[Z] – zdvihový ventil(pohyb nahoru), S[K] – spouštěcí/klesací ventil(pohyb dolů), D[S] – škrticí ventil (pohyb v obou směrech) - v hranatých závorkách je značení u modelů EP).

Příklady použití elektrohydraulických pohonů:

Přímočarý (lineární) pohyb pístu elektrohydraulických přístrojů (pohonů a servomotorů) se používá k ovládání průmyslových zařízení, např. čelisťové brzdy, odbrzďovače, kolejové výhybky, spojky, ovládání klapek, ventily, zásobníky, závory a v dalších.


- Pro elektrohydraulické závory EHZ i závory a přístroje od dalších výrobců

Elektrohydraulické závory EHZ Pohon závory EHZ: elektrohydraulický přístroj ELHY EB, EBB.

- Pro průmyslovém využití:

Kolesové rypadlo s nakládacím přístrojem (50 pohonů ELHY) a dvouřidítkový jeřáb s kyvným výměníkem (14 pohonů ELHY)

Např. kolesové rypadlo s nakládacím přístrojem (50 pohonů ELHY) nebo dvouřidítkový jeřáb s kyvným výměníkem (14 pohonů ELHY)Rozšíření

  • Textilní ochrana pro píst
  • Externí indikátor polohy s indukčním nebo mechanickým snímačem polohy namontovám zvenku přístroje
  • Interní indikátor polohy s magneto-indukčním snímačem polohy namontovanám uvnitř přístroje
  • Interní indikátor polohy s výstupem pomocí analogového signálu podél celého tahu s integrovaným vysílačem indikovaných hodnot (standardní výstupní signál 4 - 20 mA, 3-vodičový)
  • Elektrický násuvný přípoj na skříni svorkovnice
  • Varianta EB-přístroje použitelná při vysokých teplotách až do 70°C
  • Pedálové řízení pro měkké brzdění

Pozn.: Elektrohydraulické přístroje ELHY jsou hovorově nazývány ELHA.